Google

Translate blog

söndag 19 april 2009

Ljusets, Big Bangs och gravitationens hemlighet.


Ljus är energi som fortplantar sig från en källa. Denna energi ger en vågrörelse i materien. Inget förflyttas utan ska jämföras med vågor på havet.

Vad är det då rörelsen fortplantas i? Atmosfären? Nej.

Jag anser att det är i osynlig materia. Det som i rymden nämns som mörk materia. Denna anser jag finns överallt. Ljus är i sig en vågrörelse i mörk materia i form av mörk energi.
Båda slagen är sådant vi inte kan se.

Jag anser även att innan det vi benämner Big Bang, enbart fanns mörk energi och mörk materia. Genom att något skedde i denna materia, en singularitet, uppkommen ur okänd källa. Kanske från en annan dimension ett annat universum. Men resultatet blev en expansion fortplantad genom den mörka materian. Genom mörk energi.

Klotformen blev den form allt skapades till. Jorden, stjärnorna. Men för att det skulle bli klot var det tvunget att värme fanns. Glödande klot uppstod då den mörka energin och expansionen i den mörka materien skapade en friktion. Den mörka materian var även den materian som genom Big Bang skapade alla grundämnen.

De oformliga asteroider vi har i rymden är fragment av krockar mellan klotformade partiklar vilka svalnat invändigt. Därför har de inte klotform. Kalla kroppar blir inte klotformade när de fragmenteras.

Gravitation är balans och harmoni i den mörka materian. Den osynliga materian. När något skapar obalans i denna faller kroppen mot en större kropp. Den största kroppen i närheten, i vårt fall Tellus.