Google

Translate blog

onsdag 22 april 2009

Piratskeppen går ännu på haven och skattjakterna fortsätter.


Då under 1700 – talet i skytteltrafik i Karibiska havet. Ofta var de sanktionerade av kungar och hade så kallade kaparbrev. Men många av kaparna eller sjörövarna var vanliga brottslingar som såg piratdåden som lönande sysselsättningar. Skeppen var bemannade av äventyrslystna män och ibland även kvinnor. Skatter grävdes ner för att hämtas senare.
Dock inte i det överdrivna antal som det har romantiserats om senare i litteratur och i film.

Idag har (ättlingar?) till sjörövaresläkterna åter börjat härja på haven. Nu i stor och irriterande mängd utanför Somalias kust. Kanhända dessa även i dag sanktioneras av regimer. Men säkert är många av dem även i dag lycksökare och skurkar. Men gräver även dessa moderna pirater ner skatter? Kommer även dessas härjningståg att resultera i skrönor om skatter och skattjakter i framtiden? Ingen vet.

Likt förr när kampen mot dessa pirater hade hög prioritet för handelskeppens skull har vi idag även denna prioritering. Internationella skyddsfartyg patrullerar ex utanför Somalias kust för att stävja dessa nutida piratskeppsattacker. Då som nu är det krigsfartyg som försöker skydda handelsskeppen i dessa vatten.

Kommer även dagens piratskeppskaptener att gå glorifierade till historien? Få tror det om ens någon. Men vem vet om några årtionden. Kanske dessa kaparkaptener redan nu glorifieras i Somalia. Vem vet. Kriminella glorifieras ibland på konstiga villkor och vem som fördöms eller vem som glorifieras vet man aldrig förrän historieböckerna skrivs en gång i framtiden.


Mycket har skrivits om de 1700-talets piratskeppare o deras skepp. Här kommer några länkar som kan ses som både fakta o fantasi. Hur mycket som är sant o inte kan inte helt vetas.