Google

Translate blog

fredag 24 april 2009

Ekonomiska kriser inget nytt fenomen. Mississippibubblan och Söderhavsbubblan, bubblor som spruckit.


Det var tiden efter freden i Utrecht 1713. En tid då England likväl som Holland byggde upp sitt kapital genom bankrörelser och härigenom, till Frankrikes kungs förvåning, den vägen byggde upp finanserna igen efter kriget.

Nu efter kriget såg man sig om för att satsa pengar i den uppväxande industrialismens produktionscentra.

Produktionsägarna sökte riskvilligt kapital för sina expansiva planer. Man skapade den så kallade Mississippibubblan och Söderhavsbubblan. Den förstnämnda skapades i Frankrike den andra i England.

Som namnet antyder handlade det om förväntningar av att satsat kapital skulle ge stora o snabba pengar. Så blev det inte denna gång. Det gick för fort och för mycket kapital inom en bransch kan resultera i övervärdering av det som finns inom branschen och då är kraschen nära.

Så liksom vi i våra dagar upplever börskrascher så upplevde våra föregångare det också. Bubblorna sprack 1720 och många gick i konkurs. Men de som då ruinerades hade först upplevt några guldår.

Lite om dessa bubblor som var en av världen värsta krascher inom ekonomin, och då räknas även Kreugerkraschen in, det kan man läsa om här. Idag verkar vi åter se början eller kanske redan vara mitt i en ny krasch.