Google

Translate blog

lördag 25 april 2009

1700-talets mitt, då rasade ett krig kallat Jenkins öra.


Kriget som har fått många olika namn i historien. I England kallades det Jenkins öra.
Kriget mellan England och Spanien. I Preussen skulle sammanlagt tre krig gå av stapeln under denna tid.

På europeiska kontinenten pågick Österrikiska tronföljdskriget. I Amerika pågick indiansk-franska kriget. Men de krig som pågick i Europa kom sedan att sammanfattas i ett enda namn som är betydligt mer känt än ovanstående. Sjuårskriget.
Mycket har skrivits om detta krig och för att kortfattat läsa något om det, se denna länk