Google

Translate blog

torsdag 30 april 2009

Hubertusburg och Paris platser där fredsfördrag slöts 1763.


Fredsfördraget mellan Frankrike och England fick till följd att Frankrike fortsatte sin handel med Amerika o även utökade denna.

För England öppnades nya handelsrutter som tredubblade handeln med Amerika o Östern.

Men allra mest vann England genom att de kunde utöka sin imperialistiska maktsfär.

Imperiebyggandet fortsatte.

På den amerikanska kontinenten utvecklades nu en nästan helt engelskspråkig värld norr om Mexiko.

England styrde Indien och ockuperade i imperialismens namn stora delar både i Asien och i Afrika. Det var imperiebyggandets tid.

Brittiska imperietiden beskrivs rätt utförligt här.