Google

Translate blog

söndag 3 maj 2009

Är insekter och bakterier också sjuka ibland? Hongkonginfluensan och Mexikoinfluensan, virus.


Kan insekter likt däggdjur, kräldjur m.fl. bli sjuka? Kan de få cancersjukdomar?
Kan de bli förkylda, infekterade, fysiskt eller psykiskt sjuka?

Vad händer med bakterier när vaccinationer har utrotat en sjukdom? Kan de komma tillbaks och ge samma sjukdom igen om människor blir av med sin immunitet? Var finns då bakterierna under tiden de inte kan ge symtom? Var finns virus som inte har några värdar just nu? Polioviruset ska ju vara utrotat i Sverige. Men likväl skulle risken vara överhängande om man inte vaccinerade att det återkom.

Varifrån återkommer det då? Då måste det fortfarande finnas här och nu men utan möjlighet att smitta. Men vad lever det då av om de inte längre kan föröka sig i människor? Smittkoppor är en annan sjukdom som ska vara utrotad här. Men vad jag förstår kan även den återkomma. Varifrån då? Var finns viruset nu? Många undringar och jag tror knappast att det bara finns i varmare länder och väntar på sin chans igen. Har det muterat till en annan form just nu och lever vidare i denna för att om tillfälle ges mutera tillbaks till den farliga formen om värddjur finns att föröka sig i igen? Är det därför vaccinationer fortfarande behövs?

Vad händer med fågelinfluensan? Mitt tips är att den haft sin chans och inte kan ge en panepidemi. Den nu upptäckta svininfluensan däremot kan dock vara betydligt farligare än vi ännu förstår. Den har visat att den kan sprida sig från människa till människa. Inte konstigt våra årliga influensor är ju framkomna ur grisar allihop och spridda till människor.
Men hitintills från Asiatiska länder. Mexiko som första land är nytt.

Men rätt namn bör vara Mexikoinfluensan förra paninfluensan heter Hongkonginfluensan varför inte då platsnamnge även denna varifrån den först upptäcktes?