Google

Translate blog

lördag 9 maj 2009

Ny Lag. Domaren fick inte längre godtyckligt bestämma vad som var bevis eller inte.


Denna regel kom till i England under 1600-talet och därigenom blev inte bevis godtyckligt bedömda utefter domarens uppfattningar eller agg till den åtalade.

Bakgrunden till förändringen var att vissa personer fått en kvalfylld död genom tortyr för brott de aldrig begått. Anledningen till att de dömts mot sitt nekande var att ju hemskare brott en person misstänktes för desto mindre bevisföring behövdes för att bli dömd.

Förändringen som nu kom tillstånd innebar att alla brott behövde samma bevisföring får åtal och dom.

Att vittna som person som ryktesvägen hört att den åtalade var skyldig skulle nu inte vara möjligt att grunda domslut på. Tänk på häxprocesserna det var ju hörsägner många dömdes utefter då.

1696 kom nästa förändring, nu kunde åtalade få ett juridiskt ombud. Försvarsadvokaten var kommen.

För att fördjupa sig lite i vad en advokat är mm så kan hågade slå upp denna länk.