Google

Translate blog

måndag 11 maj 2009

Historia: Bluff och båg


All historia är okunskap ansåg man på 1600-talet. Som argument för detta var att den inte var matematiskt bevisbar. Det som inte gick att analysera matematiskt sågs inte som vetenskap. Det sågs som relativistiskt.

Andra under denna tid såg historia som onödig.

Argumentet var Adam, den första människan. Denne hade aldrig behövt en historia bakåt och det gick bra ändå.

Många ansåg också att historiker enbart rörde sig i fablernas och sagornas värld. Det var en ickevetenskap för latmaskar som satt och fantiserade ansåg de hårt arbetande matematikerna som använde sin matematiska förmåga praktiskt.

I sammanhanget kan man då undra om inte dåtidens historiker grävde ut fornlämningar.
nte vet jag vad man grundade latheten från. Fast det kanske var skillnad på historiker och arkeologer.

Men en sista känga mot historikerna som man tog fram kan vi också nämna. Den att de sa sig förstå händelser de aldrig upplevt och som skett långt innan någon nu levande människa var född. Detta sågs med stor misstro.

Ja varför inte läsa lite om ämnena historia kontra arkeologi här är mycket att läsa och läsa vidare på dessa länkar