Google

Translate blog

tisdag 12 maj 2009

Spinoza var filosofen som önskade vara ifred för att tänka i lugn och ro.


Detta tänkande resulterade i att han kom fram till att Gud var en del av allt.
Allt var genomsyrat av ande o Gud. En inriktning som kallas Panteism.

Han trodde inte på bibeln, under, religion, övernaturligt eller uppenbarelser. Han ansåg även att det inte fanns ett enda bra statsskick under den tid han filosoferade i vilket var i mitten av 1600-talet.

Han sågs som totalt gudlös med en ohyggligt hemsk otro. Människor på denna tid var till och med rädda för att läsa hans skrifter. De var rädda för att påverkas och därmed bli evigt förtappade och hamna hos hin håle efter jordelivet.

Man ska dock komma ihåg att de flesta aldrig fick möjlighet att läsa hans böcker då de censurerades hårt. Man hörde bara talas om dem ryktesvägen eller läste lösryckta citat från dem i andra författares verk och rykten uppförstoras som vi alla vet.

Spinoza är annars en mycket intressant filosof som är väl värd att studera. Han har en unik filosofisk konstruktion av verkligheten. Se denna länk


Panteismen kan man läsa lite mer utförligt om här.