Google

Translate blog

onsdag 13 maj 2009

Vad är Rätt tro eller Orätt ett av tillvarons mysterier.


Många filosofer har diskuterat vad som är rätt eller orätt. Moral, etik och om människan är ond eller god. Jag har under den tid jag här tog upp en filosof om dagen beskrivit många av dessa tänkares tankar, från de gamla grekerna till vår tid.

Några som fördömdes av påven under 1600-talet för sin uppfattning i ämnet var jesuiterna.
De ansåg att rätt, universell rätt, fanns inbyggt i människans psyke så att människan kunde förstå och känna vad som är rätt. Ingen Gud behövdes för detta sa de. Detta sa de fastän det var en romersk katolsk orden. Så undra på att påven opponerade sig.

Diskussioner av detta slag går ändå tillbaks till Sokrates o Platon om inte längre: Kunskap som kunde förlösas genom en god dialog var det Sokrates ansåg var det rätta och riktiga och själv var hans uppgift att förlösa denna kunskap.

Platon ansåg att i idéernas värld fanns det perfekta tinget eller känslan av allt. Och människan hade speglingar av dessa i sig och kunde använda dessa, dock inte det perfekta, men speglingar som hade mer eller mindre likheter av detta det perfekta av alla ting mm som fanns i idéernas värld varifrån allt uppkommit..

Frågan vad en människa är har ställts sedan tidernas begynnelse och ännu kan ingen besvara den med säkerhet. Teorier finns av alla slag. Man kan se på henne som enbart en maskin eller som en ande eller både ock. Men det säger inte mycket, någon absolut kunskap finns inte och kommer troligen aldrig att komma. Nya svar ställer nya frågor.

Här är en intressant sida där man kan läsa o fundera på tillvarons mysterier.