Google

Translate blog

torsdag 14 maj 2009

En Ny tro i en ny tid det var 1700-talet i ett nötskal.


Tron på vetenskapen och genialiteten. För att inte säga människans gränslösa förmåga att förstå och tämja allt. Man trodde på en framtid där allt i naturen kunde tämjas till mänsklighetens fromma. Man trodde på att allt kunde förklaras mekaniskt och matematiskt.

Optimismen var stor i den lärda världen. Upplysningstiden var här. Gammal vidskepelse togs bort ur vetandets värld med en fart som kunde ses som att allt andligt som inte kunde förklaras matematiskt, var vidskepelse och skulle städas bort i rödaste rappet.


Framstegsoptimisten var utan gräns. Det mänskliga förnuftet sågs som gränslöst. De naturliga mänskliga rättigheterna började ses som självklara att realisera. Liberalismen var här och även denna sågs som mänsklighetens välsignelse.

Det var filosofer av rang som under 1600- och 1700-talet tänkt ut system som längre fram i tiden skulle skapa revolutioner över hela världen. Teorier som sedan dess förändrats förnekats och omarbetats, men som lever i människors drömmar ännu i dag. Liberalism, socialism och konservatism. Se historiska länkar nedan.