Google

Translate blog

fredag 15 maj 2009

Klockan tickar för dig och mig.


Det var tiden som förändrade många människor. Man slutade tro på djävulen och även på Gud. Religionen var i kris. Början till den kris som ännu i dag visar på misstro på en fortsättning efter detta liv. Tiden vi talar om här är 1700-tal och upplysningstiden.

Obs självklart kallades den inte så då. Det är ett namn som de lärda senare namngav tiden för att hålla reda på en föränderlig världs olika ismer o förändringar.

Varför inte det blev en ism vet jag inte men knappast någon tid är namngiven ism i slutet av begreppet. Men nog skulle det gått. Kanske upplysningsismen kunde varit ett begrepp.

Det var tiden då man inte längre ansåg sig behöva en gud. Ingen frälsning och ingen kärlekens Gud. Nej Gud sågs nu som en intelligent, otroligt intelligent varelse, som skapat allt mekaniskt. Startat urverket som skulle gå tills det förprogrammerade verket en dag stannade.

När visste bara konstruktören, Gud. Newton var en av dessa vetare som ansåg Gud som skaparen av detta urverk. Det var lika självklart för Newton att detta var sant som att hans tankar om gravitationen var det.

En gudomlig intelligens tror många på och även vissa religioner förespråkar detta. Jag kan själv ta till mig denna tanke men för den skull anser jag tanken inte motsäger den kristna kyrkans.

Tips, läs om olika gudsuppfattningar här. Det finns många länkar att läsa vidare på.


Du som läser allt här kommer att lära mycket och förstå mycket inom området. Men det tar tid.