Google

Translate blog

söndag 17 maj 2009

Varför finns misstron mot främlingar?


Varför denna misstro mot ickesvenskar? Kan det vara för att vi i Sverige levt i fred i över 200 år. Sluppit världskrigen och byggt upp ett folkhem som vi ser som enbart vårt där ingen annan är välkommen?

Varför tror många att arbetslösheten beror på att det finns för mycket invandrare i Sverige? Sverige är inte tättbefolkat i jämförelse med många andra europeiska länder för att ta ett exempel.

Men inte har de större procentuell arbetslöshet än vad vi har och även de har invandrare i många fall inte flyktingar från krig och elände utan gästarbetare.

Ja även helsvenskar är i dag gästarbetare, i Norge exempelvis.

Men varför tror svenskar att vi skulle få mer arbeten om invandrare åker hem? Invandrarna är ju även konsumenter och ju fler konsumenter desto fler måste producera. Något stämmer inte.

I regeringskretsar vill man öka arbetskraftsinvandringen. Jag tror inte detta ska göras för att minska arbetstillfällena för svenskar. Något i resonemanget att invandrare bör stoppas vid gränsen är feltänkt.

Jag misstänker att det handlar om främlingsrädsla en djupt grundad rädsla sedan urminnes tider när man levde i små byar och såg ner på grannbyns innevånare är vad som mentalt ligger bakom främlingsrädslan ännu idag i våra gener.

Jag vill inte använda begreppet rashat vi har sett så mycket av detta skit genom historien och vad det lett till. Men ordet är lätt att ta som förklaring till barnsligheterna av främlingsrädsla som vi ser lika mycket av i dag som alltid. Men nu inte i form av rädsla för grannbyns folk utan nu för folk som växt upp på andra breddgrader på Tellus, vårt gemensamma hem.