Google

Translate blog

torsdag 21 maj 2009

Maria o Jakob i Österrike gjorde vad de kunde och trodde på.


Tiden var 1700-talet och kejsarmakt och nytänkande gjordes till förändring av samhällets strukturer.

Maria var diplomatisk, som regent hade hon klarat sig på denna förmåga i 40 år. Hon sökte målmedvetet enligt despotismens anda att förändra samhället. Stötte hon på motstånd försökte hon maskera sitt nytänkande för förändring. Då hon stötte på motstånd av allvarligt slag som kunde riskera hennes ställning tog hon inte till andra metoder som många av den tidens härskare gjorde. Mord och utrensning. Nej hon vek sig och lät ting vara som de var för husfridens skull eller kanske rättare sagt kejsaremaktens skull.

Hennes son Jakob som sedan tog över var dock inte lika medgörlig. Han hade först börjat sin regenttid med att samregera med sin moder men visade redan då brist på tålamod.

Hans moder reglerade livegenskapen, han avskaffade den. Jakob tog beslutet att alla, oberoende av börd, skulle beskattas lika. Inga extra förmåner för adeln här inte.

Straffpåföljderna förändrades. Även adelsmän fick nu samma straff för brott som gemene man. Någon dömdes att fastkedjad sopa stadens gator exempelvis något som aldrig hade dömts ut tidigare när det gällde adelns folk.

Lite om deras regenttid kan man läsa om här. Mycket mer finns sök på biblioteket i din hemkommun.