Google

Translate blog

lördag 23 maj 2009

Katarina den stora Kejsarinna av Ryssland.


Hon ville förbättra förhållandena för de livegna bönderna. Det var upprorstider under hennes tid och förhållandena för bönderna hade försämrats betydligt.

Storgodsägarna sålde sina livegna till gruvor o fabriker utan hänsyn till att familjer splittrades. Olydnad bestraffades med misshandel och kanske ännu värre dödsstraff eller förvisning till Sibirien.

Sibirien har varit en avstjälpningsplats för icke önskvärda i Ryssland i långa tider. Det var inget nytt att förpassa folk dit när Sovjet använde den metoden i full skala under sina glansår av utrensningar.

De livegna hoppades på en ny resning av samma slag som hänt tidigare då Razin lett ett mer eller mindre lyckat uppror mot godsägarna. Se här.Något som retade upp de livegna var även att adeln eller som vi kallar dem här godsägarna hade börjat förfina sin kultur genom att börja tala franska sinsemellan. Detta i akt o mening att kunna tala ostört utan att de livegna förstod ett ord. Detta retade upp dessa till vansinne då de såg sig än mer förödmjukade.

Klasshatet var stort och vi vet vad som hände lite längre fram i historien. Nu var det 1700-tal men grogrunden för revolutionen 1917 var sått och skulle några generationer fram i tiden explodera mot adel och tsarvälde.