Google

Translate blog

måndag 25 maj 2009

Parlamentet inte monarken var det som hade makten här.


Landet var Storbritannien.
Här sågs parlamentet som allenarådande med möjlighet till nästan allt.

Det var här mer suveränt än vilken härskare som helst ute i Europa. En anledning till detta var att feodalsystemet inte existerade i Storbritannien. Det fanns inte en makt i makten som styrde vid sidan om den suveräna.

Makten låg i parlamentet och här hos ministrarna. Kungen i England måste ha parlamentets stöd för att få igenom sina beslut. I Europa måste regeringen ha monarkins stöd för att kunna få igenom sina beslut.

Det var skillnaden på ministerstyre och monarkistyre. Lite om Europa och dess historia sin helhet kan man studera om här.