Google

Translate blog

fredag 29 maj 2009

Finns likhetstecken mellan diagnoserna hysteri och utbrändhet?


Då, vid förra sekelskiftet, var Freud i full fart med sin psykoanalys och kvinnor fick ofta diagnosen hysteri.

I dag får många diagnosen utbrändhet. Finns likheter med dessa diagnoser eller tillstånd?

Jag tror det. Båda handlar om sista stadiet i att mista kontrollen över sitt liv när de ger av sig själv utan att få något tillbaks (känslor mm).

Att kollapsa psykiskt efter att ha försökt leva som man anser man bör leva med krav man ej orkar uppfylla.

Att sedan komma tillbaks kan ta tid och risken för återfall existerar därefter alltid.
Några kommer aldrig tillbaks utan försvinner från arbetsmarknad eller familj för alltid.

Det är de som inte fick hjälp efter sin kollaps utan själv fick försöka repa sig under sjukskrivning och ordinerad vila.

De som fick hjälp kom igen, ofta till sin gamla arbetsplats men många gånger utan sin gamla familj som de lämnade.

Frågan är då varför människor skapar en verklighet där kraven är övermänskliga för andra och en själv. Varför tillåter människan att andra låter kraven stiga på sig? Varför tillåter de andra att krossa sig själv utefter de krav som ställs?

Frågor som är individuella att besvara men svåra att ställa och förödmjukande att besvara då svaret blir att den svarande ser sig själv som ett offer.
Tankar att begrunda för alla anser jag.