Google

Translate blog

lördag 6 juni 2009

Att vara aktiv eller inte är det ett medvetet eller omedvetet val?


Varför är en del mer aktiva för en viss sak än andra? Varför kan en del för samma sak visa totalt ointresse?

Är det arvsanlag som gör vissa människor till eldsjälar när de tar tag i en viss sak? Är det även arvet som gör att vissa människor inte bryr sig överhuvudtaget för samma sak som eldsjälarna brinner för?

Troligen. Eldsjälen är motsatsen till den totalt ointresserade. Däremellan är de flesta andra människor. Människor med såkallat lagom intresse hur man nu ska definiera det. Kanske som att dessa skulle kunna engagera sig om de visste mer, fick mer kunskap exempelvis. Vi talar hela tiden om en viss sak utan att definiera den då det är ointressant i sammanhanget.

Den totalt ointresserade kan kanske inte känslomässigt ta till sig något och är av den anledning meningslös att försöka lära eller få förstå.

Mycket troligt är det så och då är det arvsanlagen det handlar om som gör dessa ointressanta eller eldsjälar, medan de lagom intresserade är påverkbara. De påverkbara är det troligast utifrån sin livserfarenhet och den miljö de växt upp i eller vistas i.

Här kommer miljön in.

Medan det för eldsjälarna enbart accelererar deras intresse om de är i en miljö som ytterligare stimulerar dem för sakens skull. Men skulle varit eldsjälar för saken i vilken miljö som helst.

De toatalt ointresserade de som inte kan intressera sig är miljön betydelselös för. De kan vara i den miljö som påverkar de lagom intresserade och där eldsjälen brinner än mer utan att för den skull intressera sig med för det.

Detta ser jag som begreppet aktivt i förhållande till intresse kan tolkas utifrån.