Google

Translate blog

måndag 8 juni 2009

Det går an skrev rektor Carl Jonas Love Almquist och så var rektorsbanan slut.


Boken var en hyllning till den fria kärleken och skrevs i en tid då detta uttryckssätt inte var lämpligt att framföra för rektorn vid nya elementarskolan i Stockholm under första hälften av 1800-talet.

Boken handlar om Sara som växt upp i en familj där fadern super av hjärtans lust och bråken avlöser varandra. Ett äktenskap som många säkert även i dag kan se tillbaka mot.

Sara är därför skeptisk till äktenskapet av det gamla beprövade slaget. Istället önskar hon vara en fri kvinna. Drömmen många kvinnor hade då av en familjbildning med många barn och idylliskt men händelselöst familjeliv tilltalar inte henne.

Fri kärlek tilltalar henne. Att under tidigt 1800-tal framföra sådana åsikter i en bok av en rektor på en skola för den tidens ungdomar sågs med fasa av kollegiet och säkert även kyrkan.

Avsked från tjänsten blev följden. Almqvist var nära 160 år före sin tid i dessa åsikter. Självfallet var han inte ensam om åsikterna men rektorer som framförde likartade åsikter var det ont om. Fri kärlek kom inte på svenskarnas agenda förrän på 1960-talet i samband med p-pillrets spridande i samhället.

Boken kan i sin helhet läsas här