Google

Translate blog

tisdag 9 juni 2009

Varför låter sig vissa hypnotiseras eller kan detta jämföras med möjlighet att slippa ansvara för sina tankar och handlingar


Är hypnos bluff?

Är det enbart en möjlighet att slippa ta ansvar för den som låtsas bli det?

Kan någon få en annan människa att släppa taget om sin psykiska vilja? Kan någon få så stort förtroende för en annan människa att denne kan påverkas mentalt till det tillstånd vi kallar hypnos?

Vad är hypnos? Vad innebär det att tycka sig vara hypnotiserad? Är hypnos bluff? Är det något som kan jämföras med alkemi, slagrutemän och alla annan slags förvilloläror?

Jag är till stor del säker på att det är så. Att en människa kan bli påverkad psykiskt av kemiska medel är inte konstigt. Att en människa genom bekräftelse kan påverkas av en terapeut är inte heller det konstigt.

Men att någon kan påverkas genom att någon pratar vissa ord med ett visst tonfall som kallas hypnos är tveksamt. Visst personer har garanterat känt sig i ett tillstånd som de önskar kalla sig hypnotiskt vid dessa seanser. Men är det inte ett önsketänkande de själva försatt sig i för att vara till lags med hypnotisören?

Jag tror det.

Hypnos ser jag höra till samma mystik och förvilloläror som mediernas skara är. Många vill tro och ju fler som tror desto fler söker sanning i en upplevelse för att den vägen bekräfta att fenomenet finns. Men det innebär inte att det skulle hålla för en vetenskaplig undersökning.