Google

Translate blog

onsdag 10 juni 2009

Är närminnesbortfall på grund av ålderdom ett symptom på ointresse för vår tid?


Långtidsminnet däremot finns kvar och här finns minnen från en tid personen förstår och känner till väl men som nu inte längre finns.

Kan all slags demenssjukdomar som Alzheimers eller Korsakoffs sjukdom m.fl. uppstå hos personer som har svårt för förändring? Personer som har arvsanlag vilka gör dem osäkra vid förändringar av deras livsmiljö.

Ju äldre en människa blir desto mer har det samhället förändrats utifrån vilket de växte upp i och socialiserades in i. Kan vissa människors svårigheter att acceptera detta få dem att undermedvetet släppa dagens händelser? I så motto att de inte önskar minnas dagens samhälle som de inte förstår eller önskar förstå utan önskar en återgång till det samhälle de socialiserats in i.

Kan detta vara en förklaring till att långtidsminnet hos många äldre fungerar klanderfritt och till och med skärps vid högre ålder medan närminnet fungerar mycket uselt? Eller inte alls.

Jag påstår att det kan ligga sanningar i detta resonemang. Lite om minnesförlustfenomenet kan läsa om här