Google

Translate blog

torsdag 11 juni 2009

IQ-testet visar enbart vem som kan bli en bra eller är en matematiker.


IQ – tester vad visar de? Vilket slags urval har testet konstruerats för att klassificera människor och för vems syften?

Vad visar det? Logiskt tänkande? Troligen, men vilket slag av logiskt tänkande? Tekniskt?

Till viss del. Den del som naturvetenskapligt kallas matematik där man söker mönster och regler.

Ofta är IQ testen bilder eller mönster där det ena ska följas av det andra i en logisk följd utifrån föregående bilder.

Detta är grunden av all matematik. Mönsterpassning, i matematiken finns många regler som om man lär sig dem förenklar logiken inom området. Ett exempel är multiplikationen. 2*1=2, 2*2=4 och svidare. I detta fall följs varje nytt talpar ökat med 1 till vänster i talparet och med 2 i svaret. Vilket sedan åter blir talet till vänster om man istället dividerar svaret.

Man måste bara förstå principerna av multiplikation och division för att första talföljden och motsatserna av begreppen.

På samma sätt fungerar IQ-test. Den som vill kan lära sig logiken och reglerna i testet för att sedan lätt få ett bra slutresultat. Lättast att få bra resultat har den som har matematiskt sinnelag. Logiskt tänkande och matematiskt intresse.

För vem är då testet gjort. För den som söker personer av detta slag. Men var det detta som var meningen? Att jämföra intelligens som matematisk förmåga och intresse?

Visar det att en människa enbart ska ses som intelligent om den har detta intresse och ska den då ses som mindre smart om den inte är matematiker? Enligt testet blir resultatet detta. Men är det då ett bra test?

NEJ! Inte om man ser andra förmågor som intelligenta och bra och inte stirrar sig blind på IQ-test. Sätt IQ-testen i samma fack som hjärngymnastik och andra lekar och ta den för vad den är, en lek inget annat. Undantagsvis kan man kanske även se den som ett sätt att hitta matematiker. Här är en sida bland otaliga där man kan roa sig med testet.