Google

Translate blog

måndag 15 juni 2009

Att vara anställningsbar är ett relativt begrepp.


Anställningsbarhet är ett relativt begrepp innehållande en individuell bedömning.

Arbetsgivare är inte datorer utan känslor. När de intervjuar någon har de en förförståelse de utgår från. En mall som de söker genom för att hitta det som söks. Människan som bekräftar det som arbetsgivaren söker.

En arbetsgivare är en helt vanlig människa som enbart skiljer sig från den anställde genom att han eller hon har ett eget företag. Detta har de många gånger socialiserats in i och därefter ärvt. Alternativt har de startat eller köpt ett och haft lyckan att ha en idé som har hållit på marknaden.

Den intervjuade kan självklart manipulera sig till ett arbete genom att spela med enligt de dogmer arbetsgivaren söker genom att han öppet visar vad han söker eller omedvetet speglar detta.

En kvinna som märker intresse från arbetsgivaren kan ge signaler av intresse och den vägen manipulera en arbetsgivare att intressera sig för henne.

En man kan genom att försöka förstå vilka intressen arbetsgivaren har visa upp samma intressesfär. Sport är en bra utgångspunkt då många män är intresserade av detta.

Utseendet är även det viktigt. Fel utseende men rätt kvalifikationer kan bli det som fäller avgörandet till nackdel för den med fel utseende.

Ett bra tips är att använda nätet eller andra kanaler för att försöka få en blick på hur de anställda på den arbetsplats dit man kallats för intervju klär sig och om det finns något i deras utseenden som är likartat och därefter försöka likna denna mall.

Tips på vägen till ett jobb för den som önskar försöka något nytt för att nå målet.