Google

Translate blog

tisdag 16 juni 2009

Vad är dagens manbarhetsrit och har vi idag även en kvinnobarhetsrit?


Tidigare riter om vi håller oss till Sverige kan ha varit konfirmationen, första kostymen, slagsmål, spritintag och att erövra en kvinna.

Men kanske störst av allt att göra sin värnplikt om vi ser till de senaste hundra åren innan den försvann.

Kvinnan då? Ja för henne var att bli kvinna, första mensen, att bli hustru och föda barn och därigenom sköta ett eget hem med man och barn.

I dag är det annorlunda knappast något av ovanstående har speciellt stor betydelse numera för att kallas en rit in i vuxenvärlden.

Förr då det var en självklarhet att få ett arbete. Det sågs det så pass självklart att det knappast kunde ses som en rit in i vuxenvärlden.

I dag kanske det mer ses som ett lyckat vuxenagerande när arbete inte är en självklarhet längre.

Kan utbildning, att få tillträde till utbildning vara vår tids barhetsrit för både pojkar och flickor?

Ja kanske. Men en utbildning i dag leder ofta inte till arbete men visar att eleven har intelligens nog för att genomföra den.

Kan då en egen bostad vara inträdet i vuxenvärlden i dag? Ja jag påstår det. Egen bostad är vår tids inträde i vuxenvärlden. Det är inte så enkelt att förverkliga. Någon form av inkomst behövs och utöver det i bostadsbristens dagar tur och skicklighet att hitta en.

Om nu inte föräldrarna har så pass bra kontakter att de ordnar detta och kanske även kostnaderna om de kan och barnet inte har en egen inkomst. Men då borde det väl inte ses som att detta barn blivit vuxen eller gör det så ändå?