Google

Translate blog

fredag 26 juni 2009

Villaidyllen blir rena slentrianen och därmed urtråkig för många som därmed söker äventyr som resulterar i splittrade familjer.


Slentrian är varningssignalen i många familjer. När den kommer uppstår grälen orsakade av tristess.

Villadrömmen är realiserad. Den nya bilen köpt och inkomsten ökar något varje år.

Var det inte mer kommer tankarna då hos många att lyda.

Nej den som lyckats få allt och inte längre kan se några nya drömmar att förverkliga blir frustrerad och reser.

Resa blir trösten. Men på dessa resor över hela världen uppkommer drömmen att kanske det finns en bättre mer spännande partner bland alla dessa personer man ser. Någon spännande sexuell ny kontakt. Drömmar följer dessa personer och snart är skilsmässan där. Villan såld kanske och besvikelsen på allt börjar.

Sjukdomar av psykisk art kan uppstå och jakten på nya partners i vild följd blir mångas levnad. Andra drar sig tillbaks för resten av livet med lugnade medicin och dagdrömmar som de aldrig kan eller får mod att realisera.

Är detta livet frågar de. JA självfallet är det så. Det liv de konstruerade för sig själva. Varför kan man fråga?

Något svar på detta kan inte ges. Var tid har sina drömmar och sin plåga. Människans dilemma är att aldrig kunna slå sig till ro, men alltid se den möjligheten som en dröm att förverkliga och kämpa till att förverkliga.