Google

Translate blog

lördag 27 juni 2009

Att bli värderad är alltid gjort utifrån en relativ källa.


Du värderas i alla sammanhang för att bedömas om du passar in. Detta görs vid anställningsintervjuer vid all slags kontakter och alltid sker det från en person som bedömer utefter vad denne ser som viktigt. Bedömt utifrån förförståelsen av hur en person som denne upplevt likt dig tidigare gjort för intryck.

Det innebär att du bedöms olika av olika personer. En arbetsgivare bedömer dig som lika omöjlig på dennes plats som en annan i samma bransch bedömer dig som perfekt.

Det finns mallar för bedömning och då tas inte personliga värderingar som utgångspunkt. Men självklart är dessa test gjorda av någon som sett dem som riktiga utifrån dennes förutfattade förmågor och förförståelse.

Så hur du än ser det så bedöms du relativt inte rättvist men mänskligt.