Google

Translate blog

torsdag 9 juli 2009

Biblioteket den möjliga folkbildaren för de som ser sig som kallade.


Internet i all ära men biblioteken och dess kunskapsböcker har inte spelat ut sin roll. Att förkovra sig genom att läsa en bok i sin favoritfåtölj eller i sin säng slår med hästlängder att läsa en e-bok.

På biblioteken är det även ofta utställningar och föreläsningar. Detta är även aktiviteter som internet inte slår. Video och filmföreställningar på nätet blir inte samma sak upplevelsemässigt som att sitta bland ett gäng lika intresserade och lyssna på en föreläsare i verkligheten.

Den virtuella världen kan aldrig ersätta den verkliga världen. Bara komplettera den och då ytligt. Aldrig fullt ut.

Därför kommer biblioteken aldrig att bli möjliga att ersätta. Däremot kommer de att förändras allt eftersom tiderna kräver.

Men den dag som jag misstänker kommer är att det i framtiden kostar en avgift för lånande av böcker mm då har vi kommit ännu ett steg mot ett än mer segregerat samhälle.

Vi måste locka de som ej är vana läsare eller kulturellt intresserade in på biblioteken inte ge dem ett ytterligare skäl att slippa gå dit.

Locka dit dem för att de ska få en inblick i samhället och dess diskurser inte segregera dem än mer genom att se dem som mindre värda genom att ta ut en avgift vilket vi förstår gör att de aldrig skulle sätta sin fot på ett bibliotek och än mindre ta del av kulturutbudet där.

De skulle då bara få än mer bekräftat sin egentro som kommer ur klasstänkande att enbart stroppar, tjänstemän och läshuvuden och verklighetsfrämmande mesar i kostym och gabardinbyxor går dit.