Google

Translate blog

tisdag 14 juli 2009

Jag tvivlar på psykiatrin.


Hur ska en psykiater ses? Är han eller hon intresserad av att lösa en människas problem och sätt att bemöta dessa? Kognitiv träning intresserar detta en psykiater eller enbart psykologen? Psykologen ser människan bakom sjukdomen. Men ser psykiatern botningen av människor som en kemisk brist som kompenseras eller lugnas ner med kemikalier?

Jag tror det. Psykiatern är en medicinare i första hand och ser psykologens terapi som mer eller mindre humbug. Psykologen å sin sida ser medicineringen av en människa som en metod att dämpa känslor och därigenom få människan lugn men utan ett riktigt känslosamt liv.

Att döva och bedöva istället för att försöka få en människas inneboende styrka att ge riktig sund bot för ett bättre liv.

Sedan bör man även ha i åtanke att många ickebildade ser psykologen som hjärnskrynklare. Ett begrepp som är tagit ur antagandet att denne påverkar och läser en annan persons tankar.

Visst påverkar det annars skulle bot aldrig bli gjord. Det handlar om att försöka få en person att se nya sätt att se och uppleva tillvaron på som är mer givande. Men oftast är motståndet och rädslan mot detta störst bland underklassen.

Varför? Över och medelklass går i dag gärna och ofta till psykolog. Medan underklassen är tveksam. Beror det på att dessa uppfostrats i falsariet att man ska lida och tiga då man inte är värd något? Och med antagandet att den som påverkar bara önskar utnyttja den som påverkas? Ja jag tror denna falska verklighetsuppfattning fortfarande råder bland arbetare och underklassens barn.