Google

Translate blog

onsdag 15 juli 2009

Det var inte länge sedan sex och onani sågs som tabu. Idag är det bara sex som är tabu.


Varifrån dessa tankar kom om förbud vet väl ingen. Men många tror det kommer från religioner.

Men ingen vet säkert. Ännu i dag får man inte visa sex fullt ut i våra teveapparater. Det är eller verkar genant för många att se på. Däremot är det helt okej att visa våld och misshandel utan att det ses som genant.

Varför har det blivit så? Varför ses sex som mer skamligt och omänskligt att visa än våld och tortyr?

Är människan egentligen mer intresserad av att möta sin medmänniska med våldsamheter än med sex och kärlek? Sex utan kärlek är det värre än sex med kärlek och varför isåfall?

Något ses som betydligt skamligare och omänskligare när det gäller sex än vad våld ses som.

Våld accepteras men inte sex.

Varför? Med all säkerhet ligger detta i människans gener. Vad var det som gjorde att våld då som nu mer accepterades att visas upp än sex?

Troligen att vaksamhet och förberedelse för våld var tvunget i mänsklighetens barndom. Då var konkurrensen om mat och kvinnor något som löstes med våld. Föregångaren till stamkrig och senare tiders världskrig.

Sexakter var tillfällen då människan var särskilt utsatt och kunde fienden då inbillas att dess konkurrent inte använde tid för sex utan istället var av våldsam natur så kunde det ses som fara att anfalla.

Jag tro att i detta resonemang finns en del sanning. Sanning som gällde då och som blev djupt rotat i människans gener. Så djupt att det ännu i dag ses som mer rumsrent att se en våldsam slagsmålsscen på teven än en sexscen och just därför visas inga sexscener på tevekanalerna ännu i dag. Ännu i dag ses den nakna människokroppen som icke lämplig att visas upp på en teve. Däremot kan ett sönderslaget ansikte visas upp utan att någon ser det som skamligt.

Vad säger det om människan? Jo att människonaturen är våldsbenägen i första hand och sexintresserad i eventuellt andra hand men då ska det ske i lönndom för de flesta.