Google

Translate blog

torsdag 16 juli 2009

Är du en av de som blir värd att få sjukvård i framtiden?


Segregationen av arbetslösa, sjuka och pensionärer för att inte säga stigmatiseringen av dessa sedan Alliansen kom till makten fortsätter med all säkerhet även om det blir ett regeringsskifte.

Sorteringen av människor i dugliga och odugliga och därigenom i värde.

Det började med att dessa skulle få en högre skattesats genom det såkallade jobbavdraget. Ersättningen sänktes också i samma anda för arbetssökande.

Ingen tror nu att detta orättvisa avdrag försvinner vid ett regeringsskifte. Däremot tror jag att det kommer fler jobbavdrag och blir än svårare tider för arbetssökande.

Jag misstänker även att sjukvårdens resurser kommer att ges i mindre omfattning till arbetslösa. Först och främst får de som har jobb sjukvård i framtiden. Vid en ev. influensaepidemi kommer först de med jobb att få vaccin. De arbetslösa kommer att få sist, om det finns något kvar. Jag tänker då på en dödlig panepidemi.

Jag är säker på att vi bara sett början på sortering av människor. Vi har sett det tidigare i Tyskland på 1930-40 talet. Jag misstänker att vi är på väg mot något liknande igen. Men nu riktat i första hand mot arbetssökande i andra mot sjuka.

Första stegen är tagna och det första steget för att sortera människor i en demokrati är alltid svårast att få gehör för. Men det gick i dagens Sverige. Nu är det bara att gå vidare med nästkommande steg och de kommer garanterat efter nästa val.