Google

Translate blog

fredag 17 juli 2009

Hur blev ett visst språk eller viss dialekt det bästa urvalet för en viss plats?


Vi har språkförbistringar över hela världen Inte bara mellan stater utan även dialekter får vissa att ickeförstås.

Kan man se detta också som bästa urvalet enligt evolutionstänkandet.

Darwin och hans nuvarande anhängare talar ju vitt och brett om bästa urvalet för en överlevnad. Hur ska man då se på språk och dialekter? Man talar vitt och brett om att fåglar, fjärilar mm mm som överlevt på en viss plats genom att ha en viss färg på sina fjädrar.

Hur blev ett visst språk eller viss dialekt det bästa urvalet för en viss plats? Människors språk måste ju även det ses ur evolutionstänkande annars blir ju teorin förfalskad. Varför talas inte svenska i ex kina och kinesiska här? Vad har gjort att ett visst språk talas just där det görs och inte på en annan plats? Slumpen? Knappast, börjar vi tala om slumpen blir evolutionsteorin än mindre lätt att tro på.

Jag anser att det är fel att ta evolutionen som bevisad. Ju mer jag läser om den nu under Darwin-året desto mer tvivlar jag på den. Jag ser mest motsägelser och krystade förklaringar i de förklaringar jag läser om hur den är uppbyggd.