Google

Translate blog

lördag 18 juli 2009

En enkel förklaring av treenigheten.


Om man ser på en skapare vilken skapat en viss art som sedan utvecklats i underarter är det lättare att då ta till sig skapelsen? Ja jag anser det.

Men skaparen eller som vi kallar Gud är en treenighet. Gud talar vi med genom sonen Jesus som är en del av treenigheten. De är ett. Svårt att ta till sig men utöver det kommer den heliga anden.

Vad är då detta som även det är en del av treenigheten?

Den heliga anden är ingivelsen från Gud att sprida Guds budskap till mänskligheten. Vilken människa som helst kan få denna ingivelse eller kall som det även benämns att profetera, missionera eller utbilda sig till präst för att den vägen predika Guds budskap.

Att bli fylld av helig ande innebär ovanstående men även att se och förstå att Gud finns och är bland oss.

Gud verkar genom Jesus vilken är den vi ska be genom för kontakt med Gud. Från Gud utgår den heliga anden, tron på Gud, uppenbarelsen av att bibeln är sann och Gud finns och att Jesus dog för vår skull på korset.

Förklaringen av treenigheten behöver inte vara svårare än så.