Google

Translate blog

måndag 20 juli 2009

Är begåvning detsamma som smarthet, framfusighet och fräckhet?


Nej säger många. Men ja säger jag. Idag är det så. Ingen utbildning i världen leder garanterat till jobb idag. Enbart de med rätt föräldrar och kontakter släpps in i den akademiska världen för att få arbete. Så har det alltid varit och så är det ännu. Undantag finns och har alltid funnits de superintelligenta.

Du kan vara hur intelligent som helst ha toppbetyg från de finaste universiteten men inget garanterar dig jobb. Jo, du kan gå bakvägen genom att använda kontakter, skaffa kontakter och låtsas vara en bra vän till rätt personer. Här finns då en stor möjlighet att få jobb. Om du väljer rätt slag av kontakter. Är smart nog att kunna använda dessa våga stå på dig. Du måste vara mycket framfusig och inte ge upp. Vara totalt fräck våga och kunna trampa på andras intressen så dina intressen syns märks och uppskattas av de som kan ge dig det du önskar ett arbete eller vara utgångspunkten för vidare färd fram till den rätta kontakten.

Om du kan detta och har kurage för detta då får du jobb och kanske även ett du önskar dig.

Men har du denna läggning behöver du heller inte så hög utbildning. Du slår dig fram ändå bara du någorlunda kan läsa, skriva, räkna och helst något språk mer än svenska.

Vad jag beskriver här är inte nytt. Många skulle säkert säga att jag har fel. Men så ser verkligheten ut. Tidigare var det samma sak då kunde du knappast slå dig fram enligt ovanstående om du inte kom från rätt socialgrupp. Det är så i de flesta fall även numera. Men på 60 och 70-talet när det var brist på akademiker kunde en utbildning föra en arbetargosse långt i karrirären. Klassresor var möjliga för alla.

Adelsgossar behövde inte kunna något alls de fick ändå höga poster i samhället genom sitt namn. Uppgifterna de skulle göra genom den titel de fick delegerade de neråt men tog själva äran av att det blev gjort. Vi har många exempel på detta i de militära akterna från 1700-talet och tidigare.

I dag behövs dock en del kunskap för att föra befäl det räcker ex inte i det militära med att kunna rida och fäktas någorlunda. Även ämbetsmän bör ha någon form av utbildning idag åtminstone någon kännedom om mjukvaruhantering på datorer.