Google

Translate blog

fredag 24 juli 2009

ATT ha ett arbete kommer att ses som lyx i framtiden.


Kommer arbetsförmedlingars service att vara kostnadsfria i framtiden. Knappast i all framtid. Troligen kommer även arbetsförmedlingen att privatiseras. Vi har ju redan i dag uthyrnings och rekryteringsföretag som manpower med flera. ATT ha ett arbete kommer att ses som lyx i framtiden.

Troligen kan någon rest av statlig eller troligast kommunal arbetsförmedling att finnas för problemarbetssökande även i framtiden. De som ska ut för att få försörjningsstöd eller långtidsarbetslösa som privat arbetsförmedling inte vill eller kan lägga resurser på. De lönar sig inte för någon.

Men säkert kommer framtidens privata arbetsförmedlingar att ta ut en medlemsavgift av de arbetssökande, beroende på vad de kan betala får de så service. En slags arbetsförsäkring som tecknas när de har arbete och som kan ge en gräddfil till arbete om de blir arbetslösa.

Något av detta kommer säkert. Säkert är även att arbetslöshetskassorna till stor del blir privata där arbetstagarna kan försäkra sig för 100 % ersättning och neråt beroende på sin ekonomi och hur länge de haft skadefria år innan de eventuellt blir arbetslösa. Skadefria betyder här arbetade år. Ju fler arbetade år desto större ersättning likt reglerna för pensionsförsäkringarna.

Men det kommer självfallet att finnas segregerade även i framtiden. Säkert än fler än i dag. De som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. De som inga kontakter har och aldrig får ett nytt arbete igen vid arbetslöshet. Framtiden är inte ljus för alla. Men säkert för en del. De som kan ta för sig och som kan skapa kontakter eller föds in i familjer med kontakter.