Google

Translate blog

onsdag 29 juli 2009

Vad är din privata moral och varför är den så?


Vad är moral? Min tolkning är att det är en rad av regler som man bör leva utefter för att inte göra bort sig eller ge omgivningen fel intryck av vem man är och vilka värderingar man har.

Men var kommer då denna moraluppfattning ifrån?

Självfallet kommer mycket från de som ens egna föräldrar uppfostrat en till att tro på och tycka. Vi formades av våra föräldrar. Men helt tar vi inte till oss den moral de har. Våra föräldrar är eller var två individer som kom från två helt skilda föräldrar och därigenom inte hade helt likartad uppfattning av moral.

De präglades också utefter den tid de växte upp. Och själva präglades vi av den tidsanda som rådde när vi växte upp. Därför blir aldrig vår moral en spegelbild av våra föräldrar. Däremot kan den bli en bild som är mycket lik men som omarbetats i vårt inre för att passa in i vår tid.

På gott och ont präglar vi då oss själva och sätter upp gränser för oss själva i hur vi ska vara och försöker leva utefter detta. Detta gör vi för att hålla ihop en fungerande personlighet.

Så fungerar och är moral.