Google

Translate blog

fredag 31 juli 2009

Är Brott en beteenderubbning som kan klassas som en sjukdom eller en personlig tragedi?


Är alkoholism en sjukdom? Ja den klassas så numera. En beteenderubbning med andra ord. Beteenderubbning i betydelsen att den är sjuk.

Är då brott en sjukdom? Någon rubbning som klassificerar som brott är det. Psykiska störningar som gör personen våldsbenägen. Kleptomani tvångsmässigt stjälande är ett annat, i folkmun kallat snatteri.

Men övriga brott då? Våldtäkter, pedofili och liknande våldstendenser mot andra för att tillfredställa sina egna ickerumsrena behov är självfallet sjukt agerande.

Men bankrån och ekonomisk brottslighet och liknande? I dag jämställs detta inte med beteenderubbningar eller sjukdom. Men jag kan inte se att bankrån eller ekonomisk brottslighet är normalt uppförande utan även detta måste klassas som beteenderubbning eller sjukdom likväl som exempelvis alkoholism.

Att planera brott ekonomiska eller våldsbrott är ju ett sätt att utnyttja andra människors tillgångar för egna syften och tillfredställelser likväl som sexuella brott är.

Så ekonomiska brottslingar exempelvis är lika beteenderubbade som pedofiler exempelvis bara på ett annat plan. Båda agerar utan hänsyn mot offret. Pedofilen mot barn. Den ekonomiske brottslingen mot samhällets skatteregler vilket får till följd att den laglydige får betala mer skatt än vad som behövts om alla betalade det de skulle utan att leta efter kryphål för att slippa. Utöver det innebär mindre skatteintäkter för staten att de sämst ställda inte kan få helt och fullt ut de allmosor de behöver för ett drägligt liv.