Google

Translate blog

lördag 1 augusti 2009

Arbetsbetyg kodas i första hand av kommunala och statliga arbetsgivare.


Du har, tror du, ett topparbetsbetyg men får inget nytt jobb. Förstår du vad det står egentligen?

Svaret kan ges utefter hur den som ger det ser och sett dig som anställd. Har någon klagat på dig? Då kan betyget exempelvis bli kodat.

Här kan du läsa något om vad som egentligen står i ditt arbetsbetyg. Därmed inte sagt att alla arbetsgivare kodar eller förstår koder. Mest används de på större företag, kommunala eller statliga organisationer.

Läs och tänk dig mycket noga för innan du visar upp ditt arbetsbetyg om följande står i det.

Exemplen är tagna från länken ovan. Där du kan läsa vad egentligen Bra, mycket bra, våra rekommendationer, God och Mycket god egentligen betyder i klartext. Läs och du förstår.