Google

Translate blog

söndag 2 augusti 2009

Kan allt bevisas om man är duktig på att övertyga?


Svaret kan med all säkerhet bli ett rungande ja. En retoriker kan övertyga den mest tvivlande om vad som helst. En duktig retoriker självklart.

Att övertyga och övertala är retorikerns starka sida. Kritiskt tänkande däremot är något som hör vetenskapen till och knappast ska ses som retorik i bemärkelsen att övertyga.

Här handlar det istället om att välja en metod som i slutänden ska bevisa att en utsaga är sann. Med all säkerhet sann och möjlig att besluta utifrån och att resultatet då blir förutsägbart och det man önskar.

Självfallet kan man här också se retoriken som ett medel att förmedla kunskap på ett övertygande vis.

Skillnaden är dock att en renodlad retoriker skickligt kan övertyga andra om ickevetenskapliga utsagor från fantasins värld. Vi har många karismatiska människor med egenkombinerade världsuppfattningar som övertygat andra om sin tro och därmed fått medlöpare till att göra all slags omänskliga handlingar mot sina medmänniskor.

Retorik är bra i många sammanhang. Men i fel händer kan detta ge katastrofala följder för många. Vi har exempel som andra världskrigets Tyskland där judar fick lida i milliontals på grund av medlöpare till en sjuk ideologi.

Kritiskt tänkande ska därför i alla sammanhang prioriteras. Ställ dig frågan när du läser något som låter bra eller hör något som låter övertygande;

Varför framförs detta och av vem?

Vad vill denne med sitt påstående göra?

Varför säger denne det till dig?

Varför beskriver denna tidning det så övertygande vad önskas med detta?