Google

Translate blog

torsdag 6 augusti 2009

Vad är bildning och vem är bildad?


Att vara bildad har oftast varit synonymt med välutbildad och då på universitetsnivå. Didaktiker räknas ofta inte hit fast de i flera fall kan ses mer kunniga i fler ämnen än vad professorer är.

Skillnaden är däremot att didaktikern inte får något publicerat i en serös vetenskapstidning hur väldokumenterat det än är.

Men bildning ska den ses som i dag bara utifrån en formellt utbildad professor mm inom den akademiska fakulteten?

Ska en totalt osocial professor ses som mer bildad än en social didaktiker?

Man kan se detta med tveksamhet. Värderingar är relativa över tid. I dag ses social kompetens som viktigt. Att inte kunna förmedla de inneboende universitetsämnena till andra än den litterära världen och ibland inte detta heller ska kanske inte ses som meningsfull kunskap. Meningsfull för annat än privat kunskap och då ickeförmedlingsbar.

Ska denna person då värderas som bildad på samma sätt som den lika utbildade som kan förmedla sin kunskap till andra på ett förståeligt vis?

Ja det kan man resonera om. I dag är en ickeförmedlingsbar kunskap litet värd. Men så har det inte alltid varit. Det fanns en tid då betyg öppnade alla portar utan hänsyn till vem som hade detta betyg. Ännu tidigare behövdes ingen kunskap alls för att komma upp sig i samhället om personen istället kunde ståta med ett ärat adligt namn.

Tider förändras. Kontakter är i dag lika viktiga som adelsnamnet var för länge sedan. Medan betyget blivit mindre värdefullt igen.

Klasser har åter börjat visa sig betydelsefulla. Du bör åter vara född i rätt samhällsklass och ha bekanta eller föräldrar med stort kontaktnät för att lyckas. Adelsnamnet är inte lika viktigt längre, kontakterna däremot.