Google

Translate blog

söndag 9 augusti 2009

Just nu händer något inom dig du är inte samma person nu som innan du läste detta.


Evolution kan ses som förändring och förändring är något som sker oavbrutet med allt och oss själva under hela vårt liv och även efteråt med vår kropp.

Du är inte samma person efter det att du läst detta korta inlägg mot hur du var innan du läste det. Din kropp har åldrats något, mycket har hänt runt dig på mikronivå.

Du själv har reagerat medvetet eller omedvetet på vad du läst. Positivt eller negativt. Du glömmer kanske vad det stod omedelbart eller senare. Du kanske fick en aha-upplevelse som påverkar ditt tänkande öppet eller omedvetet.

Som en känd filosof sa att man kan inte gå ner i samma flod två gånger. Detta då flodens vatten inte är samma som förra gången du gick i. Floden flyter som sagt. Filosofen var Harakleitos och levde ca 500 f kr.

En sanning som står sig över tiden. Inget är stilla allt flyter.