Google

Translate blog

onsdag 12 augusti 2009

Varför blir vissa blyga och andra inte?


Är blyghet en prägling av föräldrar som själva varit detta som barn? Är det något som ligger i generna och kan ses som ärftligt genom generationer i vissa släkter?

Om så, varför behövs eller finns blyghet och varför har det utvecklats mer i vissa släkter än i andra?

Kan man se blyghet som undfallenhet och rädsla för andra och andras påträngning på den egna personligheten? Är det ett skydd mot kontaktförsök?

Var kan då detta skydd och obehagskännande inför kontakt ha uppstått?

Jag kan anta att det har uppstått som skydd mot kontaktförsök i gamla tider och byggts in mer i vissa släkters än i andras i arvsanlagen.

Då i första hand bland de som generation efter generation levt trygga och utanför andra gemenskaper i isolerade områden.

Finns någon forskning som visar att isolerade folkgrupper har procentuellt fler personer klassificerade som blyga än de som generation för generation levt i kustnära områden med mycket befolkning?

Jag vet inte men kan mycket väl se att det kan vara så.

Blyghet ser jag som något som uppstår ur främlingsrädsla. Om jag har fel eller ej vet jag inte. Men då bör blyghet vara en restprodukt som även i dag i vissa familjer ärvs. Restprodukt i det avseendet att det är något som mer och mer försvinner då det inte är konstruktivt i dag utan tvärtom handikappartat i vårt öppna och individualistiska samhälle där kontaktskapande är en förutsättning för framgång.