Google

Translate blog

onsdag 19 augusti 2009

Vem har du bredvid dig? Den du ska hjälpa eller den du ska stjälpa, eller den som ska stjälpa dig?


Valde du den vän du har eller valde vännen dig? Vad var motivet från dig att just denne blev din vän? Var det egentligen du som lurades att bli dennes vän?

Vad var det för tillfredställelse du sökte för att acceptera just den vän du har eller hade och inte någon annan som önskade bli din vän?

Var allt förutbestämt utifrån din livshistoria? Att det blev just den vän det blev berodde då på att det just då var rätt tid för båda eller en av er att förverkliga en omedveten plan ni önskade förverkliga tillsammans.

En tillfredställelse av ett behov ni hade psykiskt.

Tillfälligt eller permanent. Ja det är tankar som kan tänkas. Lämnade din vän dig för nya behov som denna behövde tillfredställa och som en ny person som dykt upp kändes kunna tillfredställa? Kanske.

Frågorna och funderingarna inom detta kan bli många, motsägelsefulla men även realistiska. Fundera på det utifrån din livsplan, bakgrund, erfarenhet, hopp och tro.