Google

Translate blog

lördag 22 augusti 2009

Fortfarande ses svenska fängelser som släpphänta. Varför, när sanningen har blivit den motsatta.


Troligen är det människosynen som hårdnat och med denna de kriminellas hårdhet och omänsklighet vid brott.

En ond cirkel har uppstått. Vi amerikaniseras alltmer och får en allt grövre brottsling.

Få om ens någon talar längre om vård och rehabilitering av brottslingen numera utan istället om hårdare straff inga permissioner och förvar i fängelser även av psykiskt sjuka och handikappade som inte kan skilja på rätt eller fel.

Vi är i dag långt från 1970-talets vårdande av brottslingen för att slussa ut denne i ett samhälle där denne skulle kunna fungera.

Hårdheten i fängelserna speglar dagens människosyn. Fångar, arbetssökande och sjuka ses som parias och i denna hög finns även invandrarna.

Vi har i dag ett av de hårdaste fängelsesystemen i Europa men likväl tror många att det är tvärtom.

Det finns mycket skrivet om detta. Men ett exempel inifrån som jag rekommenderar alla att läsa är Tony Olssons bok ”Utbrytarna” som i år kommit ut på Hjalmarsson & Högbergs förlag.