Google

Translate blog

söndag 23 augusti 2009

Att imitera är ett slag av inlärning för att accepteras


Learning by doing heter det så fint bland de pedagogiska teoretikerna. Man tar för givet att de flesta människor lär genom att härma och efterapa en mentor.

Visst många lär sig så. Men många lär sig också genom att läsa eller lyssna på en mentors färdigheter. Detta visar historien. Inte lärde man sig tidigare på annat sätt än genom katederundervisning och de flesta lärde sig bäst så.

Teoretiker lärde sig och lär sig bäst under föreläsningar eller bokstuderande.

Att imitera eller läras upp praktiskt är inget för alla. Teoretikern lär sig dåligt i de flesta fall genom learning by doing.

Jag tillhör denna grupp. Ska jag lära med denna metod learning by doing måste jag anteckna varje moment jag ser för att sedan punktvis lära och läsa in det. Annars blir allt kaos och jag har inte förstått någonting.

Människor är olika. Kanske detta även visar att gamla slaget av yrkesskolor var bra för en del och därför bör satsas på igen.

Medan man inte ska försöka lära alla genom praktiska metoder. Människor är olika i inlärningshänseende så är det bra. Inget ska överdrivas men inget gammalt ska heller slopas bara för förändringshysterin ska råda inom alla områden.