Google

Translate blog

fredag 28 augusti 2009

Case Study var ett tag vanligast men nu har en omsvängning börjat ske till positivistiska studier igen.


För inte så länge sedan var det mer seriöst på många högskolor att göra så kallade case studier. Att forska enligt hermeneutiska läran.

I dag är detta inte lika pådrivande utan även så kallade kvantitativa studier har börjat komma i ropet igen inom samhällsvetenskaperna.

Man ser inte på individen på att bekräfta massans rörelser. Man har åter upptäckt att enskilda fall inte är signifikanta för att dra slutsatser i det stora.

Egentligen självklart. Men modesvängningar kommer och går även inom forskningsvärlden.

Detaljintressen styr ibland, där en individ blir intressant att dra slutsatser från. Men vilket värde det får mer än en levnadsbeskrivning är svårt att förstå.

Många personer som undersöks på den gamla beprövade kvantitativa metoden visar däremot tendenser som man kan få något slutledande från i hur samhället fungerar. En individs tankar blir en privat levnadsbeskrivning, mångas tankar som liknar varandra blir en tendens i samhället att fundera över.