Google

Translate blog

lördag 29 augusti 2009

James McKeen Catell (1860-1944) den kvantitativa metodens psykolog.


I dag är det tveksamt om man förespråkat den kvantitativa metoden inom psykologin. Inom området är man i dag mer inriktad på att hjälpa individen inte att klassificera så många som möjligt inom en viss sjukdom.

Psykiatrin kan säkert även i dag kvantifiera patienter i en grupptillhörighet och medicinera därefter.

Men en psykolog är oftast motståndare till medicinering kvantifierar inte människor i grupptillhörigheter.

En psykos kan av en psykiater behandlas med samma medicin till alla med denna diagnos. Men en psykolog som ser till människan kan knappast göra detta då alla människor är olika och har olikartad bakgrund som har gett personen psykoser ärvd eller tillägnad genom miljön.

Här måste man bekräfta och lyssna, inte döva. Därmed faller en kvantitativ metod och istället får fallbeskrivning göras eller som det så fint heter den kvalitativa metoden användas.