Google

Translate blog

söndag 30 augusti 2009

Jean Martin Charcot (1825-1893) fransmannen som blev synonym med multipla sklerosens historia.


Han är den som gjorde MS-sjukdomen förståelig medicinskt. Som neurolog var han därmed den som till viss del avmystifierade denna sjukdom.

Först under 1800-talet fick sjukdomen sitt namn. Tidigare hade den inte setts som en enda sjukdom utan som ett antal olika slag av sjukdomar.

Tyvärr finns ännu i dag ingen bot för sjukdomen men den kan bromsas till viss del.

Det är med andra ord en av de sjukdomar som mänskligheten väntar på en vetenskaplig botrevolution på. Låt oss hoppas att denna kommer och det snart. Forskning pågår och har pågått länge. Nog bör denna ge resultat snart.