Google

Translate blog

fredag 4 september 2009

Cygnaeus ansåg att praktiskt arbete föder kunskap och är kungsvägen i skolan


1800-tal och Finland. Här var det denne man som för första gången i världshistorien införde ämnet slöjd i skolan.

Hans idé var följande genom att arbeta utefter det i dag benämnda learning by doing

(så kallades det dock inte då utan det är ett modernare uttryck) skulle elever lära sig bättre.

Så blev det inte riktigt utan katederundervisningen fortsatte i mer än ett sekel till att vara den vanligaste inlärningspedagogiken.

Hans idéer har likheter med Rousseaus i hans bok om Emile. Arbete skapar kunskap och misstagen i detta skapar förståelse. Praktik före teori inom all kunskapsinlärning.

Skönt att det inte blev en allenarådande pedagogik. En blandning kan vara ok och i dag när learning by doing är vanligt har det istället blivit problem med inlärningen för de som önskar vad jag vill kalla learning by thinking. Katederundervisning. Jag själv lär mycket dåligt genom learning by doing. Jag måste som många andra skriva upp vad jag ska lära i stolpar eller stödpunkter för att kunna lära.

Jag saknar katederundervisningens fröjder. Ja jag är äldre och går jag bara på öppna föreläsningar eller läser själv böcker. Aldrig dock skönlitteratur bara fackböcker.

Det är ett nöje och en kunskapsinhämtande spännande sysselsättning.