Google

Translate blog

lördag 5 september 2009

Arbetslöshetsskatteavdrag istället för jobbskatteavdrag
Vad skulle hända om det istället för jobbskatteavdrag blev omfördelning till de arbetslösa i form av arbetslöshetsskatteavdrag istället? Skattebefrielse för arbetslösa höjd a-kassa till 90% i stöd.
Själfallet skulle många av de som arbetade då säga upp sig då de kanske levde bättre med a-kassa än som arbetande.De hade valt arbetslöshet. Ekonomin hade styrt.


Men i dag där jobbskatteavdraget finns borde då inte långtidsarbetslösa önska högre inkomst i form av ett arbete? Självfallet.


Men den valmöjligheten finns inte om ingen önskar anställa dem. Att söka arbete innebär inte automatiskt ett arbete. Tvärtom en långtidsarbetslös får nästan aldrig arbete hur många arbeten de än söker eller hur mycket erbjudande arbetsgivaren än får av nystartsjobb eller anställningsstöds pengar om de anställer en långtidsarbetslös.


En långtidsarbetslös ses med misstänksamhet på arbetsmarknaden.
Därför är jobbavdraget djupt orättvist då en arbetslös inte har en valmöjlighet. Denne kan inte få ett arbete om ingen önskar anställa och så segregeras denne ekonomiskt, Om ovanstående varit fallet att arbetslösa fick mer i ersättning än den som arbetade då hade den arbetande bara att säga upp sig. Den hade en valmöjlighet.Därför bör man inte segregera människor efter om de har arbete eller inte, är sjuka eller inte utan skatt ska tas efter bärkraft. Alla ska ha rätt till ett drägligt liv. Arbetslösa ska självfallet visa att de söker jobb. Men de ska inte bestraffas för att ingen anställer dem. Likaväl som sjuka inte ska bestraffas för sin sjukdom. Pensionärer inte för att de blivit äldre.


Detta är inte vänsterflummerier. Denna orättvisa drabbar alla arbetslösa, sjuka och pensionärer. Oberoende av om man är konservativ, mittenpolitisk eller vänsterinriktad.Det är fakta och ingen ideologi.
Alla oberoende av vem man är ska behandlas som en medmänniska inte som en som inte vill arbeta, önskar vara sjuk eller som blivit för gammal för att räknas.

Crorce´s utvecklingsteori.


Benedetto Croce (1866-1952) är kanske inte känd bland så många i dag. Men just därför kan hans utvecklingsteori vara intressant.

Han delar in den i fyra grunddrag.

Den praktiska som han även kallar det ekonomiska handlingen. Här ser man bara till det nyttiga eller skadliga i vad som görs i förhållande till något annat.

Den estetiska handlingen. När människan hänger sig till åskådningen av något. Man kan se det som intuitionen känslan för en situation eller tanke utan att reflektera på om detta existerar i sinnesvärlden.

Det logiska är när man konstruerar eller avkodar något i detaljer för förståelse av helheter.

Det moraliska slutligen är som begreppet uttyder försök att praktisera ting som ska gynna alla och envar. Godhetstanken.

Det var lite ur en tänkares värld. En av de som inte blev lika känd som giganterna inom sfären. Men ändå en av de som inte blev helt bortglömd.