Google

Translate blog

måndag 7 september 2009

Realskolans grundare var Harald Magnus Dahlgren


Många yngre i dag vet inte vad denna skola var för något och ändå är det inte så länge sedan som den fanns.

Man kan utrycka det som en frivillig fortsättningsskola för de som var intresserade av att läsa på gymnasieskolan.

Det innebar under folkskolans tid då den obligatoriska skoltiden var 6-8 år beroende på vilken tid vi talar om.

Då kunde den som ville och hade betyg för det gå ifrån sjätte klass ((alt sjunde klass) i folkskolan och istället börja i realskolan som var treårig för att sedan fortsätta på gymnasieskolan som då inte var obligatorisk för alla.

Det fanns även andra alternativ under de år den fanns när det gällde längd på utbildning mm. I vissa städer sökte man redan från 4.e klass och gick i fem år.

Det var under den tid då en lyckad gymnasieutbildning, om man inte blev kuggad, verkligen ledde till arbete. Sången den ljusnande framtid är vår sjöngs vid avslutningen då som nu. Skillnaden var bara att då betydde orden i sången något av den verklighet som väntade. En gymnasist var något extra. I dag har utbildning blivit en massutbildning och med den kom självfallet meningslösheten i den om den som läser i dag räknar med ett garanterat arbete efteråt.